Przejdź do treści

Informacje o platformie VOD

  • nazwa audiowizualnej usługi medialnej na żądanie – platforma e-learningowa; 
  • nazwisko, nazwa lub firma podmiotu dostarczającego tę usługę – Fundacja Zawsze w Formie Klub Sportowy, KRS 0001005184, NIP: 585 149 93 38; 
  • adres siedziby – ul. Kolberga 12c/25, 81-881 Sopot; 
  • dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej – ul. Kolberga 12c/25, 81-881 Sopot, studio@z-dance.plwww.z-live.pl 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Audiowizualne usługi medialne na żądanie podlegają jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.